"Хвала Богу напокон, крстио се 60-огодишњи брат наш Владимир на пасхалну радост свих, а посебно његовог кума Валентина, који је у здравици за ручком, благодарећи најпре Богу, рекао да је пуних 30 година Владимировог и свог пријатељства чекао ову радост. Било нас је тројица свештеника. Скоро цело кршење су препустили мени смирени оци: Георгиос и о.Спиридон - први пут крштавајући у мору окупах се и сам са све епитрахиљем. Слава Богу на свему. Помени !"