Епитаф попа Тјеходрага, Натпис на мрамору православном попу у Лиштанима код Ливна, XӀӀ век

Овде лежи поп Тјеходраг који је имао пет синова и сви су убијени у истој години. Ова три навода преузео сам из Батурановог романа „Кустос Мезезија“, Catana mundi, Београд, 2015. / Радомир Батуран је кућевић из братства Ђурица, односно, племенитих Васојевића.