Неопходно је да се црквени православни и римокатолички књижевници и преводитељи повежу и устроје свој савез и одвоје од удружења за уметничку књижевност.Тако би црквена чинили временом озбиљну мисионарску силу.