Што се скрибоманије тице,морамо поменити покојног академика Јеротића који је протеклих последњих својих стваралачких 50 година писао и говорио о истим стварима, понављајуци се непрекидно и неуморно.То се зове књижевни нарцизам.