У суботу 29.октобра на старом православом гробљу у Добановцима у 10h даваћемо годишни помен мојој сестри †Анђелији Ђурица, удова Десница.