цртеж његовог унука Матеја Алексе Хаџи-Витановића (13 година) С